Month: July 18, 2022

Jeta si roman

8th July 2022

…Stendal është para së gjithash një shkencëtar, me dhuntinë e sensit vëzhgues dhe analizues. Çdo fjali është një përqendrim informacioni. Po ashtu, ai është shumë

Shkrimtari i fantaksur

5th July 2022

I admiruar për fuqinë e tij trilluese, humorin dhe artin e satirës, Çarls Dikens zotëron një zhanër, i cili është ndoshta më pak i njohur,

Registration

Forgotten Password?